Φυσικοθεραπεία στον χώρο σου!
Ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης - σύγχρονες & αξιόπιστες τεχνικές

Search
Search
Close this search box.

Εξαρθρώσεις

Ως εξάρθρωση ορίζεται η απομάκρυνση της αρθρικής επιφάνειας του περιφερειακού οστού σε σχέση με την ιδία άρθρωση.

Αντιμετώπιση των Εξαρθρώσεων με:

 • Καθορισμό και υλοποίηση εξατομικευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων
 • Ορθή διαχείριση του χρόνου θεραπείας, με σκοπό την ταχύτερη αποκατάσταση
 • Συνεχή εκπαίδευση του ασθενούς για τις μεθόδους πρόληψης

Συνήθεις βλάβες που προκαλούνται είναι:

 • Η εξάρθρωση του ώμου, επειδή είναι η μεγαλύτερη σε εύρος κίνησης, παρουσιάζει τα περισσότερα εξαρθρήματα
 • O τραυματισμός του επιχείλιου χόνδρου της ωμογλήνης (βλάβη Bankart),
 • της κεφαλής του βραχιονίου (βλάβη Hill-Sachs),
 • των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων,
 • του αρθρικού χόνδρου,
 • των νεύρων και των οστών της περιοχής.

Συμπτώματα:

Μερικά από τα συμπτώματα που υποδηλώνουν πως ο ασθενής έχει υποστεί εξάρθρωση είναι:

 • Οξύς πόνος
 • Αδυναμία κίνησης της άρθρωσης
 • Παραμόρφωση της άρθρωσης
 • Οίδημα ή/και αιμάτωμα στην περιοχή
 • Μούδιασμα

Αιτίες

Τα αίτια που προκαλούν ένα εξάρθρημα ποικίλλουν, κυρίως εξαιτίας των ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης, που επιτρέπει την εκτέλεση μεγάλου εύρους κινήσεων.

Ως συνηθέστερα αίτια αναφέρονται οι:

Παράγοντες κινδύνου

Το βασικότερο σημείο για την Osteoanaplasis έγκειται στον εντοπισμό και εξατομικευμένη αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας που οδήγησε στην εμφάνιση του οποιουδήποτε προβλήματος, με ανάλογες στοχευμένες θεραπείες.

Αρχικά, λοιπόν, λαμβάνεται από τον ασθενή ένα ενδελεχές Ατομικό Ιστορικό και διενεργείται κλινική αξιολόγηση. Βάσει των διαγνωστικών ευρημάτων, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Στόχος ακόμη είναι η πρόληψη και η εκπαίδευση του ασθενούς που περιλαμβάνει:

Θεραπευτική Αποκατάσταση

Η αποκατάσταση των εξαρθρώσεων περιλαμβάνει:

Η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται στην Osteoanaplasis από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, βάσει πρόσφατων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και με πλήρη εξατομίκευση, με σκοπό τη μέγιστη ασφάλεια και την επίτευξη του μέγιστου θεραπευτικού αποτελέσματος στον ελάχιστο χρόνο.
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του κάθε ασθενή, την εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση και την αποκατάσταση, οι ασθενείς οδηγούνται στο «ευ ζην» βελτιώνοντας την καθημερινότητα τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο