Φυσικοθεραπεία στον χώρο σου!
Ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης - σύγχρονες & αξιόπιστες τεχνικές

Search
Search
Close this search box.

Αποκατάσταση μετά από Αρθροπλαστική Ώμου

Αρθροπλαστική Ώμου είναι η αντικατάσταση της άρθρωσης του Ώμου, δηλαδή της κεφαλής του βραχιόνιου οστού και της ωμογλήνης. Πρόκειται ουσιαστικά για το σημείο όπου η κεφαλή του βραχιόνιου οστού θηλυκώνει στο τμήμα της ωμοπλάτης.

Θεραπευτική αποκατάσταση μετά από Αρθροπλαστική Ώμου με:

  • Καθορισμό και υλοποίηση εξατομικευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων
  • Ορθή διαχείριση του χρόνου θεραπείας, με σκοπό την ταχύτερη αποκατάσταση
  • Συνεχή εκπαίδευση του ασθενούς για τις μεθόδους πρόληψης

Ο ρόλος της Πρόληψης και Πρόγνωσης της Οστεοπόρωσης στην επιτυχή έκβαση της Αρθροπλαστικής Ώμου

Η έγκαιρη διάγνωση της μειωμένης οστικής πυκνότητας, η πρόληψη, ο εντοπισμός της προδιάθεσης και η πρόγνωση της οστεοπόρωσης μπορούν να ενισχύσουν τα αποτελέσματα της Αρθροπλαστικής Ώμου προς όφελος των ασθενών. Γι’ αυτό το λόγο, αποτελούν βασικά σημεία για την Osteoanaplasis.

Μέσω της διεξαγωγής μίας Εξειδικευμένης, πλέον σύγχρονης, Εξέτασης Μοριακού ελέγχου (OsteoGenomiX), παρέχεται η δυνατότητα συνολικής εκτίμησης του κινδύνου εμφάνισης αλλά και εξέλιξης της Οστεοπόρωσης, μέσα από ορισμένους υποδοχείς της βιταμίνης D.

Η εξέταση αυτή μπορεί να συντείνει αποτελεσματικά στην πρόληψη της Οστεοπόρωσης, διότι αναλύει λεπτομερώς τη σύνθεσης των οστών και των οστικών κυττάρων σε επίπεδο ορμονών, βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Με τη βοήθεια, μάλιστα, της γενετικής ανάλυσης, αξιολογούνται οι γενετικοί και μη γενετικοί παράγοντες που θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν στην εμφάνιση της Οστεοπόρωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ακριβέστερα το ενδεχόμενο ανάπτυξης της νόσου και επιτυγχάνεται η πρόγνωση της πορείας της.

Οι μέθοδοι και μηχανισμοί για την ανάπλαση των οστών

Το βασικότερο σημείο για την Osteoanaplasis έγκειται στον εντοπισμό και στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας του κάθε προβλήματος, με απώτερο στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινητικών δυσλειτουργιών του ασθενούς, μέσα από μια άρτια φυσιοθεραπευτική προσέγγιση και αποκατάσταση.

Η ανάπλαση των οστών είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Το κλειδί για τους μηχανισμούς ανάπλασης των οστών βρίσκεται στην εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν την εμφάνιση της Οστεοπόρωσης, στη λεπτομερειακή ανίχνευση και στην εξατομικευμένη θεραπεία, με ανάλογες στοχευμένες θεραπείες και προπάντων με φυσικό τρόπο.

Προκειμένου να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, διαμορφώνονται τα εξής στάδια. Αρχικά, λαμβάνεται από τον ασθενή ένα ενδελεχές Ατομικό Ιστορικό και διενεργείται κλινική αξιολόγηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η Εξειδικευμένη εξέταση Οστεοπόρωσης (OsteoGenomiX). Βάσει των διαγνωστικών ευρημάτων, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς.

Παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση που κάποιο άτομο διαγνωσθεί με Οστεοπόρωση, εκπονείται από την Osteoanaplasis και τους Ιατρούς συνεργάτες της ένα εξατομικευμένο πλάνο παρακολούθησης και θεραπείας, που στοχεύει στην αποκατάσταση οποιασδήποτε έλλειψης ορμονών, βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων αλλά και διαταραχών σε κυτταρικό επίπεδο, καθώς και στη διακοπή της συστηματικής λήψης γλυκοκορτικοειδών και κορτικοστεροειδών με αντικατάσταση τους με φυσικές θεραπείες.

Με τη βοήθεια των θεραπευτικών αυτών σχημάτων, ευνοούνται οι μηχανισμοί ανάπλασης των οστών και σταδιακά μπορεί να αντιστραφεί η υπάρχουσα οστεοπενία και οστεοπόρωση σε ήδη πάσχοντες.

Επιπλέον, ο ασθενής εκπαιδεύεται διαρκώς όσον αφορά στην υιοθέτηση ορισμένων συνηθειών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του και θα μπορούσαν αφενός περιορίσουν το ενδεχόμενο εμφάνισης Οστεοπόρωσης και αφετέρου να βοηθήσουν στην ταχύτερη αποκατάσταση έπειτα από την Αρθροπλαστική Ώμου. Λόγου χάρη, συστήνεται η ένταξη της σωματικής άσκησης και της καλής διατροφής στη ζωή μας, ούτως ώστε να διατηρούμε ένα σωστό σωματικό βάρος.

Εφόσον εφαρμοστούν τα στάδια που σχετίζονται με τον εντοπισμό της προδιάθεσης της Οστεοπόρωσης και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας της, σε περίπτωση που το άτομο ήδη νοσεί, ο θεράπων ιατρός μπορεί να προβεί στην αποκατάσταση του ασθενούς μετά από Αρθροπλαστική Ώμου και να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Οι μέθοδοι της Θεραπευτικής Αποκατάστασης μετά από Αρθροπλαστική Ώμου

Οι στόχοι που θέτονται από το θεράποντα φυσικοθεραπευτή αφορούν δύο βασικούς άξονες. Αφενός τον καθορισμό και την υλοποίηση των σωστών θεραπευτικών πρωτοκόλλων και αφετέρου την ορθή διαχείριση του χρόνου θεραπείας, έτσι ώστε αυτός να μειώνεται δραματικά. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα αφορούν στα εξατομικευμένα προγράμματα εκπαιδευτικών συνεδριών που θα εφαρμοστούν.

Συγκεκριμένα, ο Ασθενής πριν από μερική-ολική Αρθροπλαστική Ώμου, με την υποστήριξη της Osteoanaplasis, ακολουθεί ένα επιταχυνόμενο και εξατομικευμένο πρόγραμμα προεγχειρητικών εκπαιδευτικών συνεδριών. Στις συνεδρίες αυτές, αυξάνεται η τροχιά της κίνησης ROM και ο ασθενής επανεκπαιδεύεται ως προς την ικανότητα ιδιοδεκτικότητας και της βά. Αυτό που επιτυγχάνεται αποτελεσματικά είναι η βελτίωση της μυϊκής δύναμης.

Σε αυτή τη φάση, παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης του χώρου κατοικίας για την εκπαίδευση του ασθενούς, με βάση τις δυνατότητες του χώρου. Επιπλέον, συστήνεται, όταν κριθεί απαραίτητο, η τροποποίηση του χώρου, με σκοπό την ασφαλέστερη μετεγχειρητική αποκατάσταση του ασθενή.

Ο Ασθενής μετά από μερική-ολική Αρθροπλαστική Ώμου, με την υποστήριξη της Osteoanaplasis, σηκώνεται να περπατήσει την ίδια ημέρα της επέμβασης, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτελούνται παθητικές ασκήσεις του χειρουργημένου μέλους και ασκήσεις αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, Επιπλέον, πραγματοποιείται παθητική κινητοποίηση της άρθρωσης του Ώμου και γενικά όλων των αρθρώσεων του σώματος πρωί κι απόγευμα κατά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο και επανεκπαιδεύεται στις λειτουργικές δραστηριότητες και μεταφορές.

Εφαρμόζεται, επίσης, εκ νέου ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης και αποκατάστασης κατά το οποίο αυξάνεται η τροχιά της κίνησης ROM και ο ασθενής επανεκπαιδεύεται ως προς την ικανότητα ιδιοδεκτικότητας και της βάδισης. Αυτό που επιτυγχάνεται αποτελεσματικά είναι η βελτίωση της μυϊκής δύναμης. Παράλληλα για τον περιορισμό της φλεγμονής και του οιδήματος εφαρμόζονται τεχνικές Combination taping και για την ουλή τεχνικές της Μεθόδου Iastm με Iastm tools της εταιρείας Fasciq.

Όσον αφορά στην πρόληψη, αποφεύγουμε επικίνδυνες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την άρση βάρους, προσέχουμε τα συμπιεστικά και στρεπτικά φορτία που ασκούνται στην άρθρωση και προσπαθούμε να αποφεύγουμε τις πτώσεις, διότι μπορούν να προκαλέσουν Κατάγματα.

Τα οφέλη που προκύπτουν μετά τη Θεραπευτική αποκατάσταση Ώμου

Όλες αυτές οι μέθοδοι συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση του θεραπευτικού χρόνου, στη μεγιστοποίηση του οφέλους, στην αποφυγή μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως είναι ο Παγωμένος Ώμος (FrozenShoulder) και στην αύξηση της αυτοπεποίθησης του ασθενούς.

Το άτομο επιστρέφει στην καθημερινότητά του μετά από 4 εβδομάδες. Μάλιστα, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση, την ισχύ του Δελτοειδούς μυός και των μυών του στροφικού πετάλου και με βάση τη συνεργασία του ασθενούς, παρέχεται η δυνατότητα, συνήθως σε ένα διάστημα 2-3 μηνών, συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες μειωμένης φόρτισης (κολύμπι).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τις πρώτες ημέρες, μετά την επέμβαση, το χειρουργημένο άκρο υποστηρίζεται με ειδική ανάρτηση (λειτουργικός κηδεμόνας), προκειμένου να αποφευχθούν τραυματισμού. Όπως αναφέρει ο CharlesNeerII, η αντικατάσταση του ώμου μπορεί να αποτύχει χωρίς την κατάλληλη φυσικοθεραπεία.

Η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται στην Osteoanaplasis από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, βάσει πρόσφατων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και με πλήρη εξατομίκευση, με σκοπό τη μέγιστη ασφάλεια και την επίτευξη του μέγιστου θεραπευτικού αποτελέσματος στον ελάχιστο χρόνο.
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του κάθε ασθενή, την εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση και την αποκατάσταση, οι ασθενείς οδηγούνται στο «ευ ζην» βελτιώνοντας την καθημερινότητα τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο