Φυσικοθεραπεία στον χώρο σου!
Ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης - σύγχρονες & αξιόπιστες τεχνικές

Search
Search
Close this search box.

Διάστρεμμα Αστραγάλου

Ως διάστρεμμα χαρακτηρίζεται η διάταση ή ρήξη των συνδέσμων μιας ή περισσοτέρων αρθρώσεων. Αποτελεί τον πιο κοινό τραυματισμό της ποδοκνημικής άρθρωσης. Οι συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής, περιλαμβάνουν τη μερική ή ολική ρήξη του έξω και του έσω συνδέσμου, καθώς και της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης.

Αντιμετώπιση του Διαστρέμματος Αστραγάλου με:

  • Καθορισμό και υλοποίηση εξατομικευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων
  • Ορθή διαχείριση του χρόνου θεραπείας, με σκοπό την ταχύτερη αποκατάσταση
  • Συνεχή εκπαίδευση του ασθενούς για τις μεθόδους πρόληψης

Ανάλογα με το βαθμό της κάκωσης τα διαστρέμματα ταξινομούνται σε:

  • 1ου βαθμού διάστρεμμα: Ελαφρά ρήξη, διάταση των συνδέσμων
  • 2ου βαθμού διάστρεμμα: Μερική ρήξη των συνδέσμων
  • 3ου βαθμού διάστρεμμα: Πλήρης ρήξη των συνδέσμων.

Επιδημιολογία

Τα τραυματικά διαστρέμματα της ποδοκνημικής είναι αρκετά συχνά και αποτελούν περίπου το 10% των τραυματισμών. Οι συνδεσμικές κακώσεις στην ποδοκνημική είναι η συχνότερη αθλητική κάκωση, αποτελώντας περίπου το 20% όλων των αθλητικών τραυματισμών, ενώ σε μερικά αθλήματα, ειδικά τα ομαδικά όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ και το χάντμπολ, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50%.

Συνδεσμικές κακώσεις στην ποδοκνημική
20%
Ομαδικά αθλήματα
50%

Συμπτώματα

Τα κύρια συμπτώματα του διαστρέμματος ΠΔΚ είναι:

Αιτίες

Το διάστρεμμα της ποδοκνημικής οφείλεται σε δυο κατηγορίες παραγόντων:

Μετά την αποκατάσταση της συνδεσμικής κάκωσης της ποδοκνημικής άρθρωσης, η λειτουργική αστάθεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα και συνδέεται με την υψηλή συχνότητα υποτροπών, ωστικής καταστροφής και μηχανικής αστάθειας στην άρθρωση

Παράγοντες κινδύνου

Αρκετοί είναι οι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες κινδύνου που οδηγούν-προδιαθέτουν σε διάστρεμμα ΠΔΚ.

Οι ενδογενείς παράγοντες περιλαμβάνουν τα εξής:

Ο πιο κοινός παράγοντας κινδύνου είναι το προηγούμενο ιστορικό διάστρεψης. Ένα προηγούμενο διάστρεμμα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δύναμη και την ακεραιότητα των σταθεροποιητών στοιχείων (συνδέσμων, μαλακών μορίων) και να διακόψει τις αισθητικές νευρικές ίνες.

Οι εξωγενείς παράγοντες κινδύνου μπορεί να περιλαμβάνουν:

Το βασικότερο σημείο για την Osteoanaplasis έγκειται στον εντοπισμό και εξατομικευμένη αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας που οδήγησε στην εμφάνιση του οποιουδήποτε προβλήματος, με ανάλογες στοχευμένες θεραπείες.

Αρχικά, λοιπόν, λαμβάνεται από τον ασθενή ένα ενδελεχές Ατομικό Ιστορικό και διενεργείται κλινική αξιολόγηση. Βάσει των διαγνωστικών ευρημάτων, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Στόχος είναι ακόμη η πρόληψη και η εκπαίδευση του αθλητή, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Θεραπευτική Αποκατάσταση

Η αποκατάσταση του διαστρέμματος αστραγάλου περιλαμβάνει:

Η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται στην Osteoanaplasis από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, βάσει πρόσφατων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και με πλήρη εξατομίκευση, με σκοπό τη μέγιστη ασφάλεια και την επίτευξη του μέγιστου θεραπευτικού αποτελέσματος στον ελάχιστο χρόνο.
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του κάθε ασθενή, την εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση και την αποκατάσταση, οι ασθενείς οδηγούνται στο «ευ ζην» βελτιώνοντας την καθημερινότητα τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο