Φυσικοθεραπεία στον χώρο σου!
Ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης - σύγχρονες & αξιόπιστες τεχνικές

Search
Search
Close this search box.

Μυϊκή Ατροφία

Η μυϊκή ατροφία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει τη συρρίκνωση των μυών. Η ατροφία μπορεί να προκύψει έπειτα από τραυματισμό, ασιτία, ασθένεια, κλινοστατισμό, βλάβη των νεύρων και εξαιτίας λοιπών προβλημάτων υγείας.

Αντιμετώπιση της Μυϊκής ατροφίας με Εκγύμναση – Αποκατάσταση Μυϊκής ατροφίας :

  • Καθορισμός και υλοποίηση εξατομικευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων
  • Ορθή διαχείριση του χρόνου θεραπείας, με σκοπό την ταχύτερη αποκατάσταση
  • Συνεχής εκπαίδευση του ασθενούς για τις μεθόδους πρόληψης

Το μυϊκό σύστημα παρέχει δύναμη, αντοχή στην κίνηση, σταθεροποίηση και προστασία. Οι μύες είναι σε θέση να συσπώνται και να χαλαρώνουν, να κινούν ή να σταθεροποιούν τις αρθρώσεις που περιβάλλουν. Εάν υπάρχει ατροφία, τότε η κίνηση που θα πραγματοποιούταν κανονικά στην άρθρωση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Αυτό θα σημαίνει ότι παρουσιάζεται μικρότερη δύναμη και αντοχή, κατά τη διάρκεια της κίνησης, ενδεχομένως με λιγότερη σταθεροποίηση των μυών που περιβάλλουν τις αρθρώσεις.

Η ατροφία θέτει το σώμα σε μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού, λόγω της έλλειψης του νευρικού ελέγχου των μυών, ο οποίος θα ήταν υπεύθυνος για τη σταθεροποίηση και το συντονισμό της κίνησης.

Οι στόχοι και τα αποτελέσματα της Θεραπευτικής Αποκατάστασης με Εκγύμναση Μυϊκής ατροφίας

Η εκγύμναση – αποκατάσταση της μυϊκής ατροφίας στοχεύει στη μείωση του πόνου και στην ενδυνάμωση των μυών, μέσω της αύξησης της δύναμης και της αντοχής αυτών. Επίσης, συμβάλλει στην πρόληψη μυϊκών τραυματισμών, στην άρτια μυϊκή λειτουργία, στη βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων και τέλος στη βελτίωση της στάσης του σώματος και της ισορροπίας.

Οι στόχοι, εν γένει, που τίθενται από το θεράποντα φυσικοθεραπευτική αφορούν δύο βασικούς άξονες. Αφενός τον καθορισμό και την υλοποίηση των σωστών θεραπευτικών πρωτοκόλλων και αφετέρου την ορθή διαχείριση του χρόνου θεραπείας, έτσι ώστε αυτός να μειώνεται δραματικά. Ο ασθενής, με τον οποίο εργαζόμαστε από κοινού, ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία των θεραπευτικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται και για τα βήματα που βοηθούν στην ταχύτερη αποκατάσταση.
Με τις μεθόδους αυτές, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η καλή υγεία των οστών, μπορούν να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα από την Εκγύμναση – Αποκατάσταση της μυϊκής ατροφίας.

Η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται στην Osteoanaplasis από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, βάσει πρόσφατων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και με πλήρη εξατομίκευση, με σκοπό τη μέγιστη ασφάλεια και την επίτευξη του μέγιστου θεραπευτικού αποτελέσματος στον ελάχιστο χρόνο.
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του κάθε ασθενή, την εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση και την αποκατάσταση, οι ασθενείς οδηγούνται στο «ευ ζην» βελτιώνοντας την καθημερινότητα τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο