Φυσικοθεραπεία στον χώρο σου!
Ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης - σύγχρονες & αξιόπιστες τεχνικές

Search
Search
Close this search box.

Βασίλης Φράγκος, Φυσικοθεραπευτής
Ιδρυτής OSTEOANAPLASIS

O πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής Βασίλειος Χ. Φράγκος γεννήθηκε το 1981 και μεγάλωσε στο Νέο Ψυχικό.

Σπούδασε στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας καθώς και στο Charles University, Prague, Czech Republic, Faculty of Physical Education and Sport.

Έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με την φυσικοθεραπευτική πρόληψη και αποκατάσταση ασθενών και με πολυάριθμες τεχνικές (combination taping, cupping therapy, manual therapy, instrument-assisted soft tissue mobilization, manual therapy, tissue flossing, dry needling, myosacial release, κλπ.)

Είναι υπεύθυνος τμημάτων φυσικοθεραπείας σε πολυάριθμες μονάδες, συνεργάζεται με καταξιωμένους και εξειδικευμένους συναδέλφους και ιατρούς, ενώ έχει επιτελέσει φυσικοθεραπευτής σε στρατιωτικό νοσοκομείο (401 ΓΣΝΑ, 414 ΣΝΕΝ).

Ενημερώνεται και εμπλουτίζει διαρκώς τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων και της συμμετοχής του σε συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy).

Με την τεχνογνωσία, την πολυετή επαγγελματική εμπειρία και τις προσλαμβάνουσες του, στόχος του είναι η προστιθέμενη αξία, η ποιότητα και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που προσφέρει για το μέγιστο όφελος των ασθενών του.

Το καλύτερο μηχάνημα φυσικοθεραπείας,
είναι τα έμπειρα χέρια του φυσικοθεραπευτή!

Η φιλοσοφία μας

Η “Osteoanaplasis” δημιουργήθηκε από τον Φυσικοθεραπευτή Βασίλη Φράγκο, για να βοηθήσει τους ασθενείς μέσω της πρόληψης και της αποκατάστασης της εκάστοτε πάθησης.

Η εξειδικευμένη ομάδα της “Osteoanaplasis” εκτελεί κατόπιν πολυετούς εμπειρίας και με μέγιστη ασφάλεια, πολυάριθμες εξειδικευμένες τεχνικές επιτυγχάνοντας τον ελάχιστο χρόνο αποκατάστασης, με τον πλέον σύγχρονο φορητό εξοπλισμό, στην ασφάλεια του χώρου του ασθενή. Αξίζει να σημειωθεί οτι μια εξειδικευμένη θεραπεία της “Osteoanaplasis” αντιστοιχεί σε περίπου 4 θεραπείες απλής φυσικοθεραπείας.

Κατόπιν λήψης ενδελεχούς Ατομικού Ιστορικού, κλινικής αξιολόγησης και εξέτασης εντοπίζεται η γενεσιουργός αιτία του εκάστοτε προβλήματος και εν συνεχεία ορίζεται το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο για τον εκάστοτε ασθενή.

Σε συνεργασία με τον ασθενή, ο οποίος είναι συνεχώς ενήμερος για την πορεία των θεραπευτικών πρωτοκόλλων που ακολουθούνται και για τα βήματα που συντελούν στη γρηγορότερη αποκατάσταση, εργαζόμαστε από κοινού για τη σωστή και πλήρη αποκατάσταση του.

Σκοπός μας είναι οι ασθενείς σε ελάχιστο χρόνο να επιστρέψουν σε μία καλύτερη καθημερινότητα, με πλήρη λειτουργικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, ανεξαρτησία και αυτοεκτίμηση.

Οι Στόχοι της ομάδας που τίθενται εξ’ αρχής με τον κάθε ασθενή αφορούν 2 άξονες:

  • Αφενός τον καθορισμό και την υλοποίηση των σωστών θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
  • Αφετέρου την ορθή διαχείριση του χρόνου θεραπείας, έτσι ώστε αυτός να μειώνεται δραματικά.

Τι είπαν οι πελάτες μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο