Φυσικοθεραπεία στον χώρο σου!
Ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης - σύγχρονες & αξιόπιστες τεχνικές

Search
Search
Close this search box.

Ξηρός Βελονισμός

Ο Ξηρός Βελονισμός (Dry Needling) αποτελεί μία τοπική, ελάχιστα επεμβατική πρωτοποριακή θεραπευτική τεχνική στον τομέα της Φυσιοθεραπείας, κατά την οποία ο θεράπων Φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί ξηρά βελόνα. Η ονομασία της ως «ξηρά» αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν εγχέεται κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα κατά τη διείσδυση της βελόνας.

Πρόκειται για μία μέθοδο που δεν πρέπει να συγχέεται με τον παραδοσιακό Κινέζικο Βελονισμό, καθώς, παρ’ όλο που χρησιμοποιείται το ίδιο μέσον, η εφαρμογή της τεχνικής του Ξηρού Βελονισμού είναι βασισμένη σε πλήρως διαφορετική φιλοσοφία.

Η ξηρά βελόνα, για την ακρίβεια, εισέρχεται διαμέσου του δέρματος σε περιοχές του μυός, ούτως ώστε να επιτευχθεί η απελευθέρωση ή η αδρανοποίηση των επονομαζόμενων σημείων σκανδάλης (trigger points) ή μυοπεριτοναϊκών σημείων πυροδότησης, τα οποία εντοπίζονται στους μυς και στην περιτονία.

Αυτά τα σημεία πυροδότησης ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την πρόκληση μυϊκής δυσλειτουργίας και πόνου στην προσβληθείσα περιοχή, καθώς και σε άλλα σημεία του σώματος, και εκδηλώνονται με τοπικό άλγος ή/και με μία αίσθηση εξάντλησης και αδυναμίας.

Η απενεργοποίηση των σημείων αυτών συμβάλλει στη μείωση ή εξάλειψη των συμπτωμάτων του πόνου και βοηθάει στη βελτίωση της λειτουργικότητας των μυών και των αρθρώσεων.

Αυτό που πραγματώνεται κυρίως μέσω της τεχνικής του Ξηρού Βελονισμού έγκειται στη χαλάρωση βαθύτερων ιστικών δομών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται σημαντικά το εύρος της κίνησης και επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση της μυϊκής έντασης και του σπασμού, τα οποία εμφανίζονται ως συμπτώματα καταστάσεων, όπως η αρθρίτιδα, τα διαστρέμματα, ο νευρικός ερεθισμός και οι εκφυλισμένοι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι.

Η μέθοδος του Ξηρού Βελονισμού μπορεί να προσφέρει θεαματικά αποτελέσματα και ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενειών, όπως είναι το Αυχενικό σύνδρομο, η Οσφυαλγία,η ισχιαλγία, η Μυαλγία, ο πόνος στην πλάτη, οι κράμπες, το Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η Τενοντίτιδα, οι δύσκαμπτες αρθρώσεις, το Σύνδρομο πλατείας περιτονίας, επικονδυλίτιδα, παγωμένος ώμος και η Πελματιαία απονευρωσίτιδα. Η ακριβής εισαγωγή της βελόνας στο σημείο μυοπεριτοναϊκής πυροδότησης (trigger points) διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην επιτυχή έκβαση του αποτελέσματος.

Εφαρμογή Τεχνικής Ξηρού Βελονισμού

Η μέθοδος δράσης και λειτουργίας του Ξηρού Βελονισμού

Όταν ένα άτομο υφίσταται κάποιον τραυματισμό ή στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί σε έναν ή περισσότερους ιστούς, πυροδοτείται η έναρξη μίας φλεγμονώδους διεργασίας των ιστών που έχουν πληγεί. Οι δομές που έχουν τραυματιστεί προστατεύονται, μέσω σύσπασης, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω καταστροφή των δομών αυτών. Εξαιτίας του σπασμού και της συσσώρευσης φλεγμονώδους υλικού, επέρχεται ως επακόλουθο η μείωση της μικροκυκλοφορίας. Το προσβληθέν από τον τραυματισμό σημείο εισέρχεται σε ένα στάδιο υποξείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προκαλείται η ενεργοποίηση των ινοβλαστών, οι οποίοι συμβάλλουν στην παραγωγή ινώδους ιστού και οδηγούν στην ουλοποίηση της περιοχής.

Μέσω της διαδικασίας παραγωγής ουλώδους ιστού μέσα στον μυ και πέριξ των μαλακών μορίων, φθίνει σημαντικά η κινητικότητα και η ελαστικότητα των ιστών, με τελικό επακόλουθο την εκδήλωση πόνου και τον περιορισμό στις φυσιολογικές κινήσεις του ασθενούς. Αυτά τα επώδυνα σημεία των μυών, που προαναφέρθηκαν, αποκαλούνται «trigger points» ή διαφορετικά «σημεία πυροδότησης πόνου».
Η μέθοδος δράσης του Ξηρού Βελονισμού έγκειται στη διείσδυση μικρών λεπτών βελόνων σε ένα επώδυνο συσπασμένο μυϊκό σημείο, ούτως ώστε να επέλθει μία τοπική αντανακλαστική αντίδραση. Έτσι, γίνεται αισθητό ένα ανώδυνο «τράβηγμα», το οποίο διαδραματίζει διαγνωστικό ρόλο και παρέχει θεραπευτικά οφέλη, διότι αποτελεί το αρχικό βήμα που επιτυγχάνει τη διακοπή του κύκλου σπασμού-φλεγμονής.

Τα αποτελέσματα και τα οφέλη του Ξηρού Βελονισμού

Από την πρώτη κιόλας φορά που εφαρμόζεται ο Ξηρός Βελονισμός, παρατηρείται θεαματική μείωση του σπασμού, φθίνουν σε μεγάλο βαθμό οι χημικές διεργασίες της φλεγμονής και ταυτοχρόνως ενισχύεται η κινητικότητα, ως απόρροια της υποχώρησης του πόνου.
Πιο συγκεκριμένα, αφού εντοπιστεί από τον Φυσιοθεραπευτή το σημείο ενεργοποίησης, τότε θα πρέπει να επακολουθήσει η απενεργοποίηση του, μέσω μίας βελόνας. Η βελόνα συνεπικουρεί τον Φυσιοθεραπευτή στη στόχευση ιστών που δεν μπορούν να ψηλαφηθούν με το χέρι.

Η εφαρμογή του Ξηρού Βελονισμού βάσει λεπτομερούς Διάγνωσης

Στην Osteoanaplasis, εφαρμόζουμε διάφορες τεχνικές αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου και του Ξηρού Βελονισμού. Υπό αυστηρές συνθήκες υγιεινής και της χρήσης αποστειρωμένων βελονών μίας χρήσης, μπορούμε να επιτύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα.

Αρχικά, λαμβάνεται ένα ενδελεχές Ατομικό Ιστορικό και διενεργείται κλινική αξιολόγηση και εξέταση, μέσω της οποίας ανευρίσκεται το εύρος της κίνησης, εκτιμάται η δύναμη των μυών και διενεργείται ψηλάφηση για τον εντοπισμό των trigger points.

Η επιτυχής αναγνώριση του πόνου κατά την είσοδο της βελόνας και η τοπική αντανακλαστική μυϊκή σύσπαση αποτελούν παραμέτρους που παίζουν βασικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της θεραπείας.

Μέσω του Ξηρού Βελονισμού, μειώνεται άμεσα ο πόνος και η ένταση των μυών και επιτυγχάνεται η ομαλοποίηση μυϊκών δυσλειτουργιών. Επιπλέον, βελτιώνεται το εύρος κίνησης της άρθρωσης που συνδέεται με τον μυ, στον οποίο εδράζεται το σημείο ενεργοποίησης.

Ο συνολικός αριθμός συνεδριών που χρειάζονται εξατομικεύονται, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη χρονιότητα του εκάστοτε προβλήματος.

Αφού διενεργηθεί η θεραπεία με ξηρό βελονισμό και επέλθει η απενεργοποίηση των σημείων σκανδάλης, συνιστάται η εφαρμογή από τον ασθενή προγραμμάτων ασκήσεων, με σκοπό τη διατήρηση ή αύξηση του εύρους κίνησης, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκ νέου δημιουργίας των σημείων σκανδάλης (trigger points).

Στην Osteoanaplasis, οι στόχοι που τίθενται εξαρχής με τον κάθε ασθενή για την αποκατάσταση αφορούν αφενός στον καθορισμό και στην υλοποίηση των σωστών θεραπευτικών πρωτοκόλλων και αφετέρου στην ορθή διαχείριση του χρόνου θεραπείας, έτσι ώστε αυτός να μειώνεται δραματικά.

Έτσι, στο πρόγραμμα αποκατάστασης, οι συνεδρίες εξατομικεύονται βάσει της αιτίας του προβλήματος που οδήγησαν στη δημιουργία των trigger points. Αν, λόγου χάρη, η ανάπτυξη των Trigger Points οφείλεται στην αρθρίτιδα κάποιας άρθρωσης, τότε το βασικό μέλημα συνίσταται στον περιορισμό του πόνου και στην ενίσχυση του εύρους κίνησης της άρθρωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η διατήρηση των Trigger Points.

Μέσω του εντοπισμού της αιτίας της δημιουργίας των Trigger Points, της τροποποίησης των παραγόντων, της αντιμετώπισης του σημείου με τη μέθοδο του Ξηρού Βελονισμού και των προτεινόμενων ασκήσεων, μπορούν να επιτευχθούν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για την αποκατάσταση του ασθενούς.

Εργαζόμαστε από κοινού με τον ασθενή, ο οποίος είναι συνεχώς ενήμερος για την πορεία των θεραπευτικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται, καθώς και για τα βήματα που συνδράμουν στην ταχύτερη αποκατάσταση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο